Ochranné návleky pre roboty Yaskawa

Spoločnosť ASP už viac ako tri desaťročia chráni priemyselné roboty všetkých výrobcov pred nežiadúcimi vplyvmi v priemyselnom prostredí. Mnoho takýchto robotov vyrába japonský výrobca Yaskawa, ktorý ponúka nielen klasické roboty, ale aj kooperatívne roboty manipulačné roboty, lakovacie roboty, paletizačné roboty, pick-and-place roboty, ako aj zváracie a rezacie roboty.

KTORÉ ROBOTY YASKAWA MOŽNO VYBAVIŤ OCHRANNÝMI NÁVLEKMI ASP?

Počas svojej dlhej histórie už ASP chránila takmer všetky typy robotov YASKAWA. Patrí sem:

- ochranné kryty pre coboty série HC (HC 10, HC 20, HC 30)

- Návleky pre manipulačné a montážne roboty, ako sú roboty série GP (GP4, GP7, GP8, GP12, GP20, GP25, GP35, GP50, GP70, GP88, GP110, GP120, GP165, GP180, GP200, GP215, GP300, GP400 atď.)

- Dvojramenné roboty zo série SDA

7- osé roboty série SIA

ASP chráni aj lakovacie roboty YASKAWA série MPX/MPO :

-Chrániť možno aj paletizačné roboty série PL (PL80, PL19-100, PL190, PL320, PL500, PL800).

-Séria robotov SG na vyberanie a umiestňovanie môže využívať ochranu ASP (SG400, SG650).

-Séria 4-osích robotov Delta MPP (MPP3H, MPP3S)

- Séria 5-osích robotov MPK, napríklad v potravinárskom sektore

-zváracie roboty sérií AR, GA a SP

 Bez ohľadu na to, ktorý robot YASKAWA chcete chrániť, náš skúsený tím technických konštruktérov dokáže navrhnúť individuálne a odolné riešenie ochrany, ktoré bude vyrobené v našich dielňach s použitím najnovších technológií.

VÝHODY RIEŠENÍ OCHRANY ASP PRE ROBOTY YASKAWA

Roboty YASKAWA môžu byť chránené proti nasledujúcim zaťaženiam:

-kovové triesky , prach, abrazívne prostredie

- Vlhkosť, voda, oleje, chladiace kvapaliny atď.

-Vysoké teplo

- Chemické vplyvy

- Nadmerné ostrekovanie

- Pieskovanie

- atď.

Zvyšuje  sa životnosť robota a náklady na údržbu. ASP poskytuje riešenia ochrany na mieru pre vášho robota YASKAWA.

ZNÍŽENIE MANIPULAČNÝCH NÁKLADOV PRE ROBOTY YASKAWA S NÁVLEKMI ASP

Ochranné kryty ASP znižujú opotrebovanie a predlžujú životnosť vášho robota. Navyše znižujú náklady na údržbu a opravy.

ABBirb6700-150.3.2