Ochranné kryty robotov Intégral do tých najextrémnejších prostredí

Produktový rad Intégral od spoločnosti ASP umožňuje úplné oddelenie robota od jeho pracovného prostredia, a to aj v tých najnáročnejších podmienkach: teploty a/alebo vlhkosť mimo rozsah prevádzky robota, agresívne látky, oblasť ATEX, laboratórne miestnosti ISO 3 alebo 5, atď.

Podobne ako pri produktových radoch Easy a Protect+, tesnosť a maximálna flexibilita ochranných krytov ASP podporuje pohyby robotov. Rovnako ako väčšina ochranných krytov ASP, tak aj ochranné kryty produktového radu INTÉGRAL sa dajú opravovať, čo znižuje náklady na údržbu a dobu prestojov výrobných strojov.

Niektoré priemyselné roboty sa pohybujú vo veľmi špecifických atmosférach a ich ochrana je nevyhnutná. Spoločnosť ASP preto ponúka riešenie prispôsobené pre tieto náročné prostredia.

housse de protection robot soudage industriel ASP Eulmont
housse de protection robot soudage industriel ASP Eulmont

OCHRANA ROBOTOV V OBLASTI ATEX

Všetky zariadenia ATEX musia byť v súlade s európskou smernicou 2014/34/EÚ, ktorá reviduje smernicu 1994/9/ES. Stanovuje „podmienky výroby a uvádzania na trh zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnom prostredí“. Ochrana robotov v zónach ATEX je v súlade s týmito predpismi. Naše výskumno-vývojové oddelenie vytvorilo špeciálnu tkaninu s názvom TATEX. Tá je vyrobená z polyesteru potiahnutého na jednej strane, je „vodivá“ a kompatibilná so skupinami II a III A, B a C.

Ochranné kryty sú vhodné aj pre kabíny s certifikátom Zóny 1 alebo 21 a môžu sa dodávať s možnosťou vetrania/tlakovania, čo uľahčuje zavádzanie riešenia a ešte viac optimalizuje úroveň ochrany. Uzemňovací oplet zabezpečuje ochrannému krytu jeho úplnú elektroneutralitu.

OCHRANNÉ KRYTY PRE ROBOTY POĽNOHOSPODÁRSTVA Z OBLASTI POTRAVINÁRSTVA A

Potravinársky priemysel musí zaručiť bezchybnú hygienu svojich výrobkov. Roboty typu „no food“ musia byť preto od procesu úplne odizolované tesniacim riešením a takýto ochranný kryt musí byť vyrobený z tkaniny certifikovanej pre styk s potravinami (FDA alebo európska norma xxx) a odolnej voči priemyselným dezinfekčným prostriedkom používaným na čistenie pomocou „penového rozprašovača“.
housse de protection robot soudage industriel ASP Eulmont
housse de protection robot soudage industriel ASP Eulmont

SYSTÉM VZDUCHOTECHNIKY ŠPECIFICKÝ PRE PRODUKTOVÝ RAD INTEGRAL

Ochranné kryty z produktového radu Integral sú spojené so systémom vzduchotechniky, ktorý udržiava prevádzkovú teplotu robota a eliminuje kondenzáciu. V závislosti od prostredia sú k dispozícii rôzne možnosti ohrievania, chladenia alebo vysušovania vzduchu dodávaného do ochranného krytu. Výsledkom je skutočnosť, že robot dokáže pracovať v prostredí s teplotou v rozsahu od -40 °C do +90 °C. Rotačné krúžky na osiach 1 a 4 majú integrovaný priechod vzduchu, ktorý do citlivých oblastí zabezpečuje prívod „čerstvého“ vzduchu.

Tieto vetrané ochranné kryty sa navrhujú na mieru: na začiatku projektu sa spresní vzduchová sieť zákazníka, aby sa mohli stanoviť parametre vetracieho systému. Počas inštalácie na mieste sa overí výkon ventilátora, aby sa potvrdilo, či je vzduchotechnika vyhovujúca pre optimálnu prevádzku a nastavia sa menovité nastavenia.

Máte záujem o ochranný kryt Integral?