Montážna služba ASP

Spoločnosť ASP vám pri inštalácii krytov pomôže službou montáže v závode, čím vám zaručí dokonalú inštaláciu ochranných krytov a príslušenstva, ktoré sú súčasťou riešenia. Náš montážnik vám zároveň poskytne všetky potrebné pokyny, aby ste mohli vlastnosti vášho ochranného krytu využiť naplno.


AKO INŠTALOVAŤ OCHRANNÝ KRYT NA
PRIEMYSELNÉHO ROBOTA?

Naše ochranné kryty náš tím špeciálne navrhol tak, aby ste si ich mohli nainštalovať svojpomocne a jednoducho. Naša spoločnosť používa rôzne prostriedky na uchytenie ochranného krytu na mieste vrátane suchých zipsov, lisovacích čapov, turniketov a svoriek. Tieto prostriedky sa ľahko inštalujú a sú vhodné na pridržiavanie ochranného krytu na robotovi, aj napriek tomu, že sa otáča alebo sa pohybuje po zložitých trajektóriách. Ich na mieru prispôsobené rozmery zaručujú dokonalú priľnavosť a optimálnu ochranu vášho robota. Súčasťou dodávky je aj montážny list s vyznačením polohy jednotlivých komponentov (suchý zips, svorky, vankúše atď.).
housse de protection robot soudage industriel ASP Eulmont

PRE AKÝ PRODUKTOVÝ RAD BUDETE POTREBOVAŤ MONTÁŽNU SLUŽBU NA INŠTALÁCIU OCHRANNÉHO KRYTU ROBOTA?

ASP ponúka niekoľko produktových radov: Easy, Protect+ a Integral. Každý z týchto produktových radov zodpovedá jednému prostrediu s odlišnými technologickými úrovňami. Napríklad ochranný kryt  z produktového radu Integral je vybavený ventilátorom na odstránenie vlhkosti, zatiaľ čo riešenie Easy obsahuje iba ochranný kryt a prípadne oblúk osi 1.

Všetky tieto produktové rady umožňujú robotovi pracovať vo výrobných procesoch, ktoré by ho mohli poškodiť. Naša ochrana preto pôsobí ako hradba medzi prostredím a robotom.

Pri produktových radoch Oneseam a Easy si zákazník dokáže vykonať inštaláciu podľa pokynov uvedených v montážnom liste. Túto službu vám môže poskytnúť aj náš inštalačný technik, ktorý vám zabezpečí tú najlepšiu možnú inštaláciu.

V prípade radov Protect+ a Integral však dôrazne odporúčame využiť našu montážnu službu. Technická stránka týchto 2 riešení si vyžaduje špecifické know-how a na zabezpečenie optimálnej prevádzky riešenia sú potrebné určité úpravy a nastavenia.

V prípade produktového radu Integral naši technici vykonávajú testy prúdenia vzduchu v extrémnych podmienkach, s cieľom zabezpečenia optimálneho nastavenia systému vzduchotechniky. Nesprávna inštalácia by mohla mať za následok poškodenie ochranného krytu, či dokonca vašich robotov.

Pretože sme odborníci, spoločnosť ASP vám poradí pri výbere.

Neváhajte nás kontaktovať alebo požiadajte svojho obchodného zástupcu o informácie týkajúce sa kompletnosti inštalácie.

KEDY JE POTREBNÉ VYHĽADAŤ MONTÁŽNU SLUŽBU A PREČO?

Montážnu službu poskytuje náš kvalifikovaný technik, špeciálne vyškolený na inštaláciu ochranného krytu robota. Dôrazne vám odporúčame využiť služby nášho montážnika pre rad Protect + a Intégral. Tento odborník má dôkladné znalosti rôznych komponentov špecifických pre každú značku robota, čo mu umožňuje zaručiť dokonale prispôsobenú inštaláciu.

Ak nám prejavíte svoju dôveru, získate tak maximálnu ochranu, ktorú krytie ponúka, bez rizika zneužitia. Chatrná inštalácia by mala negatívny vplyv na robota, zabránila by jeho úplnej izolácii od procesov a mohla by viesť k predčasnému opotrebovaniu ochranného krytu.

Neváhajte nás kontaktovať a využite náš inštalačný servis pre rýchlu a efektívnu inštaláciu.

Gamme INTEGRAL