Ventilácia ochranného návleku robota

Ventilačné, klimatizačné, odvodňovacie a vyhrievacie systémy pre ochranné návleky robotov

Opis riešenia

Housse socle + corps robot + poignet ventilée circuit fermé
Riešenie 55: Klimatizované riešenie s tlakovaním: ochranný návlek podstavca + tela robota + zápästie robota

Máte záujem o našu ochranu robotov?

Stiahnite si technický list


Ventilation system solution (ch5-26)

Naše výhody ASP

  • Ventilátory prispôsobené pre všetky veľkosti robotov
  • Možnosť jednoduchého vetrania alebo voliteľnej klimatizácie, vyhrievanie a sušička vzduchu podľa potreby
  • Permanentný vzduchový okruh pod ochranným návlekom až po rukoväť robota
  • Prispôsobenie systému vzduchotechniky na mieru podľa konfigurácie v závode
  • Otvorený alebo uzavretý okruh vzduchu v závislosti od prostredia a zóny umiestnenia ventilátora

Roboty sa čoraz častejšie používajú v rôznych typoch priemyslu, napríklad pri spracovaní potravín, vo vysokotlakových umývacích kabínach či dokonca v klimatických kabínach.

Takéto prostredie je pre mechanické roboty veľmi agresívne, s vysokou úrovňou vlhkosti a veľkými teplotnými rozdielmi (klimatické kabíny).

Vzhľadom na skutočnosť, že roboty nie sú určené na prevádzku v takomto prostredí, je potrebné ich úplne ochrániť tesniacim riešením a dovnútra návleku vháňať vzduch, aby robot zostal v suchom prostredí, ktoré je úplne izolované od technologického procesu. Spoločnosť ASP ponúka niekoľko typov úpravy vzduchu v závislosti od použitia: ventilátor možno integrovať s horúcou špirálou alebo klimatizáciou v závislosti od potreby chladiť alebo ohrievať robota. Spoločnosť ASP odporúča aj odvlhčovač pre klimatické kabíny, v ktorých sú hmatateľné veľké výkyvy teploty a vlhkosti.

Spoločnosť ASP spoločne s vami prejde možnosti ideálneho riešenia na základe konfigurácie robotického ostrovčeka. A práve takýmto spôsobom vám zaručí systém spracovania prispôsobený a nakalibrovaný na vaše potreby. Pri stanovovaní riešenia je potrebné zohľadniť faktory ako je veľkosť robota a dĺžka siete.

Vaše nároky

  • Vysoká vlhkosť vzduchu
  • Veľké teplotné výkyvy
  • Roboty neprispôsobené extrémnym podmienkam
  • Pravidelná údržba

Nároky technologického procesu