Dokončovacie roboty, ktoré chránia svoje prostredie
obrábací robot chránený nepriepustným krytom
Kryt pre odihlovacieho a rezacieho robota
Ochranný kryt pre priemyselného obrábacieho robota

Ochranný návlek pre obrábacie roboty

Strojárske služby, Dokončovacie práce, Zlievarenstvo

Opis riešenia

Housse socle + corps robot + poignet ventilée circuit fermé
Riešenie č. 4: Ochranný návlek tela pripevnený k obruči osi 1 + opláštenie+ zápästie robota

Máte záujem o našu ochranu robotov?

Naše výhody ASP

  • Ochranné návleky sa dokonale hodia ako ochrana pred vymrštením materiálov z hliníka, mosadze alebo horčíka
  • Chránené švy pre optimálnu nepriepustnosť
  • Umývateľné a opraviteľné ochranné riešenia
  • Ochranné návleky dokonale prispôsobené na tepelné a chladiace mazivá.
  • Dostupných je niekoľko druhov tkanín v závislosti od technologického procesu
  • M1 ohňovzdorné ochranné návleky, v prípade potreby
  • Prispôsobiteľné výstuže v citlivých oblastiach

Ochrana robotov v odvetví obrábania kovov je často nevyhnutná, aby sa predišlo poruchám robotov a výrobných liniek a s nimi súvisiacimi nepredvídanými nákladmi. Spoločnosť ASP s vami spolupracuje priamo v závode, aby analyzovala typ namáhania, ktorému je váš robot vystavený, odporučila vhodnú tkaninu a navrhla správne riešenie ochrany robotov.

Vaše nároky

  • Agresívne kvapaliny
  • Prenikanie pilín/kvapalín do vnútornej časti robota
  • Ochrana jednotlivých osí robota

Nároky technologického procesu