Klimatizovaný ochranný kryt Návestidlo ALT: Klimatizovaný ochranný kryt s ventilátorom na reguláciu teploty
Vetranie suchým tlakovým vzduchom Návestidlo ALT: Robot chránený ochranným krytom z produktového radu Intégral

Ochrana robota pri extrémnych teplotách -20 °C/+60 °C

Riešenie "klimatizované ochranné kryty“

Opis riešenia

Housse socle + corps robot + poignet ventilée circuit fermé
Klimatizované riešenie s tlakovaním: ochranný kryt stojanu + tela robota + rukoväti

Máte záujem o našu ochranu robotov?

Naše výhody ASP

 • Tesniace a izolačné ochranné kryty
 • Integrovaný odvlhčovač na vysušovanie vzduchu pod ochranným krytom
 • Umývateľná a opravovateľná ochrana robota
 • „Viacvrstvové“ ochranné kryty na obmedzenie tepelných výmen
 • Otočné nerezové/kompozitné tesnenia na osiach 1, 4 a 6
 • Špecifická vzduchotechnika
 • Ochrana vzduchového systému pomocou „viacvrstvových“ rúrok
 • Nastavenie systému vzduchotechniky v závode (1 až 2 dni testovania v závode)

Roboty používané v klimatických krytoch sú vystavené veľkým teplotným výkyvom a preto musia byť chránené pred teplom (+60 °C) aj chladom (-20 °C). Technológie ASP umožňujú ohrev a chladenie vzduchu medzi ochranným krytom a povrchom robota podľa potreby tak, aby robot dokázal pracovať v čo najlepších podmienkach a pri jeho údržbe alebo výmene jeho dielov nedošlo k poškodeniu.

V týchto prostrediach odporúča spoločnosť ASP integrálnu ochranu robotov, pretože zabrániť vzniku vlhkosti je nevyhnutné. Spoločnosť ASP pri definovaní toho najvhodnejšieho riešenia zohľadňuje trajektórie robota a v prípade potreby do osí 1 a 4 integruje otočné krúžky.

V automobilovom priemysle sa náhradné diely musia testovať v ohradách, ktoré dokážu napodobniť extrémne klimatické podmienky (púšť, tropické podnebie alebo extrémny chlad). Robot môže napríklad otvárať a zatvárať konzoly a testovať jednotlivé diely alebo oblasti v extrémnych záporných teplotách a intenzívnom teple, aby sa takýmto spôsobom systematicky zisťovali chyby kvality ešte pred výrobou. Preto je nevyhnutné robota chrániť pomocou klimatického riešenia ASP.

Vaše nároky

 

 • Chladné, horúce alebo vlhké prostredie
 • Pravidelná údržba
 • Roboty nie sú prispôsobené extrémnym podmienkam

Nároky technologického procesu