Robot chránený modrým krytom ASP v chladiacej komore
ochrana pre potravinárskeho robota

Klimatická komora

Potravinársky priemysel, Procesná manipulácia

Opis riešenia

Housse socle + corps robot + poignet ventilée circuit fermé
Riešenie č. 58: Základný návlek + kompletný pretlakový návlek

Máte záujem o našu ochranu robotov?

Naše výhody ASP

 • Rýchle a jednoduché čistenie ochranného návleku pre roboty. Návlek možno čistiť priamo na robotovi pomocou penovej pištole a čistiacich prostriedkov.
 • Ochrana robotov pre potravinársky priemysel v chladiarenských priestoroch sa vyrába so zatavenými švami, vďaka čomu sú ochranné návleky mimoriadne odolné voči všetkým čistiacim prostriedkom a prieniku chemikálií.
 • Ventilátor spojený s vykurovacím systémom udržiava prevádzkovú teplotu robota v chladných miestnostiach.
 • Zníženie nákladov na servis a údržbu priemyselných robotov.
 • Skrátené prestoje robotov s ochranou prostredníctvom ochranných náterov.
 • Chráňte svoje investície do stroja pred opotrebovaním a poškodením: Ochranné návleky pre roboty ASP môžete opraviť v našich dielňach alebo pomocou opravárenských súprav.
 • Po navrhnutí ochranných návlekov projektovým oddelením ich možno jednoducho objednať opakovane, pričom každý ochranný návlek má svoje vlastné referenčné číslo.

TEXPRAL B+, T1A a FPB vyhovujú požiadavkám FDA 21 CFR Kap. 1 – § 177.1600.

Ochranné návleky robotov sa často používajú v chladenom prostredí v potravinárskom priemysle, napríklad v továrňach na výrobu zmrzliny alebo v konzervárňach potravín, kde je ochrana robotov obzvlášť dôležitá, pretože prichádzajú do styku s teplotami, ktoré nie sú vhodné pre ich pracovné prostredie. Ochranný návlekpre roboty spĺňa normy čistoty požadované v potravinárskom priemysle.

Vzhľadom na mínusové teploty, ktoré môžu v chladiacej komore niekedy dosiahnuť až -20 °C, spoločnosť ASP navrhuje, aby zákazník použil tepelnú batériu na udržanie teploty na prijateľnej úrovni pod ochranným návlekom robota. Všeobecne platí, že spodná hranica pre prevádzku robota je +5 °C.

Naše ochranné návleky pre roboty (kĺbové roboty, paletizačné roboty, 6-osové roboty atď.) v studenej komore neposkytujú žiadnu možnosť prichytenia baktérií a sú odolné voči všetkým bežným čistiacim prostriedkom.

Ochranné návleky sú vhodné aj na vetranie a možno ich nafukovať zvnútra, čím sa zabráni vzniku záchytných zón, v ktorých sa môžu usadzovať čiastočky nečistôt alebo baktérie.

Ochrana robotov má vo všeobecnosti hneď niekoľko výhod.

Vaše nároky

 • Potravinársky technologický proces
 • Chladiace komory
 • Teploty pod bodom mrazu
 • Vlhkosť

Nároky technologického procesu